Prihlásenie (registrácia) motorového vozidla - Spektrumksro

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prihlásenie (registrácia) motorového vozidla

Keď zakúpite vozidlo v rámci EÚ a obidve firmy majú IČ DPH, plnenie sa uskutočňuje bez DPH. Keď chcete prihlásiť motorové vozidlo dovezené zo zahraničia na Slovensku, musíte zaplatiť registračný poplatok.

Prihlásenie, registrácia vozidla:

        Prihlásenie motorových vozidiel dovezených z členských štátov EÚ do evidencie vozidiel
        Vybavenie zmien v osvedčení o evidencii alebo s súvislosti s evidenčným číslom vozidla

Výhody slovenského evidenčného čísla vozidla: 

        V prípade vozidla so slovenským evidenčným číslom (ŠPZ) náklady na vozidlo sú vo väčšej miere uplatniteľné v nákladoch            firmy
        Možnosť vrátenia DPH z ceny pohonnej hmoty
        Poistné na vozidlo je lacnejšie ako v Maďarsku
        Možnosť vrátenia DPH z ceny vozidiel zakúpených od roku 2010 
        Rýchle vybavovanie
        Nie je daň podľa výkonu vozidla

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky