Založenie spoločnosti - Spektrumksro

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Založenie spoločnosti

Výhody založenia spoločnosti na Slovensku: oficiálna mena krajiny je EURO, dynamicky sa rozvíjajúca ekonomika, menšie daňové zaťaženie, nižšie sadzby dane, nie je miestna daň za vykonávanie živnostenskej činnosti, v prípade slovenskej a maďarskej firmy nie je DPH, nie je hmotnostná daň, len daň z motorových vozidiel.

Čo potrebujete?

        Osobné údaje spoločníka (ov)
        Výpis z registra trestov Maďarska (nie starší ako 3 mesiace)
        V prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
        Obchodné meno spoločnosti
        V prípade činností, ktoré sú viazané k osobitnému povoleniu, je potrebné vysvedčenie, dokument potvrdzujúci potrebné               vzdelanie osoby

Priebeh založenia spoločnosti

        Doručenie osobných údajov a výpisu (ov) z registra trestov našej firme
        Zabezpečenie prekladu Výpisu z registra trestov
        Nájomná zmluva na používanie nehnuteľnosti pre účely sídla spoločnosti
        Vyhotovenie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy a súvisiacich dokumentov
        Podpísanie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy a súvisiacich dokumentov pred notárom
        Vyžiadanie živnostenských oprávnení
        Otvorenie účtu vo Vami vybranej banke
        Vklad základného imania vo výške 5000,- EUR na účet
        Odoslanie uvedených dokumentov elektronicky cez klientsky portál

Po zápise spoločnosti do obchodného registra

        Vyžiadanie DIČ
        V prípade požiadania o IČ DPH od 1. októbra 2013 je potrebné vložiť sumu depozitu na účet miestneho Daňového a colného       úradu.
        príprava splnomocnenia pre poštu
        pečiatka
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky